Privacybeleid

Privacybeleid Pure Prana label

Versie 0.2
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 26 april 2018.

Pure Prana Label Pure Prana Label, gevestigd aan Patmosstraat 18 ( Geen bezoekadres) 3151 KG Hoek van Holland Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Home


Patmosstraat 18 ( Geen bezoekadres)
3151 KG Hoek van Holland
Nederland
Info@purepranalabel.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pure Prana Label verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam:
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering en levering van de overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. De verwerking is ook noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

Adresgegevens
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering en levering van de overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. De verwerking is ook noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

Telefoonnummer
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering en levering van de overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

E-mailadres
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering en levering van de overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

De verwerking vindt ook plaats wanneer je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven bij aanmelding voor de nieuwsbrief, op dat moment is de verwerking geen noodzaak, maar bij toestemming gegeven. Je kunt je ten alle tijden afmelden.

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
Bijvoorbeeld in correspondentie, via Direct Message op social media, informatie welke jij vrijwillig hebt verstrekt.
Persoonsgegevens die je mij per e-mail of per Direct Message toestuurt worden niet voor verder gebruik verwerkt/opgeslagen. Wel kan het zijn dat deze gegevens nog enige tijd bewaard blijven, omdat ons contact doorloopt. Deze berichten worden bewaard ter verwerking van de overeenkomst en om jou van dienst te zijn. Wanneer deze communicatie beëindigt wordt de informatie, die niet noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, verwijderd.

Bankrekeningnummer bij overschrijving van het factuur bedrag
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Tevens is de verwerking noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@purepranalabel.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pure Prana Label verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling
Deze verwerking valt onder Grondslag: Overeenkomst

Verzenden van onze nieuwsbrief / Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Deze verwerking valt onder Grondslag: Toestemming.
Je geeft uitdrukkelijk toestemming voor het gebruik van jouw naam en e-mail adres. Je kunt ten alle tijden je gegevens zelf wijzigen, door in de footer van de nieuwsbrief je profiel te updaten of door je af te melden. Vind je dit ingewikkeld? Neem dan contact op met info@purepranalabel.com en wij regelen het voor je.

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Deze verwerking valt onder Grondslag: Overeenkomst

Om goederen bij je af te leveren
Deze verwerking valt onder Grondslag: Overeenkomst

Pure Prana Label verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Deze verwerking valt onder Grondslag: Wettelijke verplichting

Geautomatiseerde besluitvorming

Pure Prana Label neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pure Prana Label) tussen zit.

Service door derden op PurePranaLabel.com

Pure Prana Label gebruikt voor het runnen van de website de volgende onderdelen. Elk met hun eigen Privacy Beleid. Pure Prana Label is niet verantwoordelijk voor het Privacy Beleid van deze ondernemingen, maar geeft jou graag inzicht in hun werkwijze en policies.

Woocommerce
De shop van Pure Prana Label draait op de diensten van Woocommerce, Woocommerce maakt gebruik van
cookies, voor bijvoorbeeld de winkelwagen. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen in deze cookies.
Hier vind je de privacy policy van Woocommerce.

Paypal
Betalingen in de shop verlopen via Paypal.com. Paypal is een wereldwijd online betalingssysteem. PayPal
gebruikt geavanceerde beveiligingssystemen en fraudepreventiesystemen. PayPal maakt jouw financiële
informatie overigens niet aan mij bekend. Meer over het privacybeleid van Paypal zelf: Privacy Policy.

Mailchimp
Voor de V.I.P. nieuwsbrief gebruik ik de service van Mailchimp. MailChimp is een e-mail marketing provider,
beheerd door MailChimp. Inc. MailChimp maakt een database aan van e-mailadressen. Door je in te schrijven
als V.I.P. word je toegevoegd aan de database van Mailchimp. Dit maakt het mogelijk dat ik meerdere mensen
in één keer een bericht kan sturen en niet ieder individu zou moeten e-mailen. Maichimp verzekert mij ervan
geen gegevens te delen of door te verkopen.
De e-mail beheer en verzendservice van MailChimp maakt gebruik van zogenaamde web beacons. Deze bakens
houden bij wie de e-mails opent en wanneer. Daarnaast kunnen kliks op links in emails worden gemeten.
Pure Prana label heeft met Mailchimp en bewerkersovereenkomst afgesloten.
Informatie over MailChimp: Privacy Policy.

Hosting website
De website wordt gehost bij het bedrijf STRATO. Meer informatie over hun Privacy Beleid vind je hier. Purepranalabel heeft met Strato een bewerkersovereenkomst afgesloten. Strato’s Privacy Beleid

Cookies, die wij gebruiken

Pure Prana Label gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

Pure Prana Label gebruikt Google Analytics, Google Analytics maakt gebruik van cookies. De gegevens worden anoniem verwerkt en er is geen inzage in IP- adressen. Pure Prana Label heeft met Google Analytics een bewerkersovereenkomst afgesloten. Er worden géén gegevens gedeeld en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics- cookies.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pure Prana Label bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor- en Achternaam:
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: Wettelijke verplichting van de belastingdienst.

Adres:
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: Wettelijke verplichting van de belastingdienst.

Telefoonnummer:
Bewaartermijn: 7 jaar, indien vermeld op de factuur. Wanneer je het nummer hebt verstrekt in communicatie, dan wordt deze verwijderd zodra onze communicatie beëindigd is.

E-mail:
Bewaartermijn: 7 jaar, bij vermelding op factuur. Wanneer er geen overeenkomst tot stand is gekomen wordt jouw e-mail adres verwijderd. Een uitzondering hierop is de nieuwsbrief. Voor de verwerking hiervoor geef je nadrukkelijk je toestemming. Deze toestemming loopt door tot het moment dat jij je afmeldt, of mij vraagt jouw handmatig uit het systeem te verwijderen.

Overige gegevens die je actief hebt verstrekt:
Alle communicatie en informatie die jij mij hebt verstrekt en niet noodzakelijk zijn voor wettelijke verplichtingen of voor de overeenkomst wordt verwijderd, nadat onze communicatie is beëindigd of de samenwerking is verlopen, tenzij wij daar samen een verwerkingsovereenkomst voor aanmaken en elkaar daar nadrukkelijk toestemming voor geven.

Bankrekening
Bewaartermijn 7 jaar.
Reden: Wettelijke verplichting van de belastingdienst. Ik ben wettelijk verplicht mijn bankafschriften te kunnen tonen, wanneer de Belastingdienst daarom vraagt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pure Prana Label verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Pure Prana Label blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Pure Prana Label biedt geen mogelijkheid tot het aanmaken van een account. Uiteraard heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@purepranalabel.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Pure Prana Label zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Pure Prana Label wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contractuele of wettelijke verplichting

Om jou van dienst te kunnen zijn, aan jou te kunnen leveren, kortom: om een overeenkomst met jou aan te gaan ben je verplicht jouw naam en adres te verstrekken en ,bij een overboeking van het factuurbedrag per bank, wordt ook jouw IBAN nummer zichtbaar in de wettelijke administratie. Wanneer je deze persoonsgegevens niet aan mij wenst te verstrekken kan ik helaas geen overeenkomst met jou aangaan, aangezien Pure Prana Label wettelijk verplicht is deze gegevens te documenteren bij het aangaan van een overeenkomst.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pure Prana Label neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor de website gebruiken wij een SSL- certificaat. Betalingen lopen via de beveiligde omgeving van Paypal.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@purepranalabel.com