Cookies

Cookies
Cookies are small text files that are placed by a  website on the computer of the visitor. This cookie stores information, such as certain preferences of the visitor. It facilitates your next visit. These cookies are therefore placed by default and will not be deleted if you do not accept the cookies.

You can decide how it should be handled yourself. You can set your browser so that it permits the use of cookies, not at all or only partially. Cookies can always be removed from a computer, via the browser.
The site of Pure Prana Label does not use tracking cookies.

Pure Prana label uses cookies to enhance the functionality of some pages of the website, like forms. But it also keeps your product in the basket and if you have entered your address, Pure Prana Label will show you the prices either within TAX or without TAX, depending on where you live. I like to mention that Pure Prana Label has no access to this information, as it is stored on your computer.

Analytic Cookies

Purepranalabel.com uses anonymous analytical cookies, via Google Analytics. Personal data is not collected and certainly not shared. Pure Prana Label has laid this down in a processing agreement with Google, according to the new GDPR law. I can not see your IP address when you surf on my site, it only provides insight into the general website traffic and usage.

Read more on your privacy or manage your personal information here.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Het vergemakkelijkt je volgende bezoek. Zo bewaart het de producten die je in je mandje hebt geplaatst, maar hoef je ook niet keer op keer een formulier in te vullen. Cookies staan dan ook standaard ingeschakeld en verdwijnen niet wanneer je ze niet accepteert.

Je kunt zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Je kunt je browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of maar gedeeltelijk. Cookies kunnen ook altijd weer van een computer worden verwijderd, middels de browser.

De site van Pure Prana Label maakt géén gebruik van tracking cookies.

Pure Prana Label maakt gebruik van deze cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren, maar heeft geen inzicht in jouw gegevens, ze zijn opgeslagen op jouw computer.

Analytische Cookies

Purepranalabel.com gebruikt anonieme analytische cookies, via Google Analytics.  Persoonlijke gegevens worden niet verzameld en zeker ook niet gedeeld. Pure Prana Label heeft dit in een verwerkingsovereenkomst met Google vast gelegd, volgens de nieuwe AVG wet. Ik kan jouw IP- adres niet zien wanneer je op mijn site surft, het geeft enkel inzicht in het algemene website verkeer en gebruik.

Ik vertel je graag meer over je privacy en je kunt je persoonlijke gegevens ook zelfstandig beheren.